Przygotowujemy umowy związane z działalnością gospodarczą

  1. Przygotowujemy również umowy związane z działalnością gospodarczą i funkcjonowaniem firmy w tym np. umowa spółki jawnej, umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa trójstronna przekazu

Zarówno założenie jak i codzienne prowadzenie spółki wiąże się z przygotowywaniem, podpisywaniem wielu umów. Nie każdy z nas zna liczne zawiłości prawnicze, co skutkuje tym, że przy sporządzaniu takiego dokumentu możemy się bardzo łatwo pomylić i to na naszą niekorzyść. Mając na uwadze powyższe pragniemy zaoferować Państwu pomoc w sporządzaniu, wypełniana, przekazywaniu i wszystkim, co związane z umowami cywilnoprawnymi. W skład proponowanych przez nas usług wchodzi wiele procesów dotyczących różnego rodzaju umów, w tym:

- umowy sprzedaży między nabywcą, a sprzedawcą w formie pisemnej, aktu notarialnego, odpowiedniego pisma,

- umowy zamiany – wymiany dóbr bez użycia pieniądza,

- umowy dostawy – zawierające zobowiązania dostawcy oraz odbiorcy,

- umowy kontraktacji – między producentem rolnym, a drugą stroną,

- umowy o dzieło,

- umowy o roboty budowlane (forma umowy o dzieło),,

- umowy najmu,

- umowy leasingu,

- umowy użyczenia na czas określony bądź nieokreślony

- umowy pożyczki,

- umowy rachunku bankowego – między bankiem, a drugą stroną

- umowy zlecenia,

- umowy agencyjnej – zobowiązującej do stałego pośredniczenia,

- umowy komisu,

- umowy przewozu – między przewoźnikiem, a drugą stroną,

- umowy spedycji,

- umowy ubezpieczenia,

- umowy przechowywania,

- umowy składu,

- umowy cywilnej,

- umowy poręczenia,

- umowy darowizny,

- umowy renty,

- umowy o dożywocie etc.

W skład oferowanych przez nas usług wchodzi sporządzanie każdego rodzaju umów cywilnoprawnych, pomoc w interpretacji przepisów, a także wszelka pomoc z zakresu zakładania własnej firmy. Wykonywane przez nas usługi są kompleksowe, terminowe, a przede wszystkim na najwyższym poziomie jakościowym. Dzięki nam niezbędne procedury staną się łatwiejsze i czytelniejsze.