Przygotowujemy analizę finansową

Przygotowujemy również analizę finansową niezbędną do prognoz, inwestycji, utrzymania płynności finansowej czy przedłożenia w banku

Obecny rynek jest coraz bardziej nasycony, a co za tym idzie panuje na nim coraz większa konkurencja. Dzięki prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu prowadzonym przez nas przedsiębiorstwem mamy szanse osiągnąć sukces. Niestety, by odpowiednio wybić naszą spółkę ponad setki innych trzeba mieć niezbędne w tym celu dane. Samo sprawozdanie finansowe to za mało. Dokumentne ten odzwierciedla tylko i wyłącznie naszą sytuacje finansową, my potrzebujemy czegoś o szerszym działaniu, co pozwoli nam spojrzeć na firmę z zupełnie innej perspektywy – analizę finansową.

Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą analizą finansową. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

- analiza dokumentów, statystyk, sprawozdań finansowych w celu określenia czy aktualna polityka firmy jest zgodna z jej ustanowionymi wcześniej celami,

- wskazanie obszarów działalności, które potrzebują większej uwagi, dopracowania, a które rozwijają się już ponad przeciętną,

- analiza odpowiednich czynników pod kątem podjęcia ważnych firmowych decyzji,

- przygotowywanie analizy finansowej pod kątem informacji niezbędnej dla przyszłych inwestorów giełdowych,

- analiza finansowa układana pod kątem biznesplanu,

- analiza finansowa a potrzeby banku, w celu zaciągnięcia kredytu bądź w czasie jego trwania,

- analiza finansowa stanowiąca podstawę do udzielenia kredytu kupieckiego,

- ocena rzeczywistego stanu finansów przedsiębiorstwa, a także efektywność gospodarki finansowej,

- ocena realizowanych przedsięwzięć gospodarczych,

- tworzenie analiz wstępnych rachunku zysków i strat, bilansu oraz analityczny rachunek zysków i strat i analityczny bilans,

- tworzenie rachunku przepływów pieniężnych etc.