Deklaracje PIT

- PIT 8AR – o zryczałtowanym podatku dochodowym,

                    - PIT 16 – o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

                    - PIT 16A – o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (karta podatkowa),

                    - PIT-28, PIT-28/A - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko,

                    - a także: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/Z, PIT/ZG, SSE-A, SSE-R, SSE-R/A, PIT-11, PIT049 oraz PT-4R,