Deklaracje CIT

- CIT-5 – o przeznaczeniu dochodów z dywidendy,

                    - CIT-6AR, CIT-6R, CT-7 – o wysokości pobranego podatku dochodowego,

                    - CIT-8, CIT-8A, CIT-8B – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty,

                    - pozostałe.