Usługi kadrowo-płacowe

  1. Usługi kadrowo-płacowe: w tym np. roczne karty przychodów pracowników, listy wynagrodzeń, PIT-11, PIT-4R, RP-7

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej na rzecz swoich Klientów. Opcja ta jest idealna dla spółek poszukujących rzetelnego, solidnego i dokładnego partnera biznesowego w zakresie biura kadrowego. Nasi wykwalifikowanie specjaliści oraz doradcy zadbają o każdy niezbędny aspekt Państwa działalności gospodarczej, w tym: prawidłowe rozliczenia finansowe z pracownikami, prawidłowo prowadzone i uzupełnione na bieżąco akta osobowe pracowników firmy, sporządzenie listy płac oraz rozliczenia z ZUS, sporządzenie rachunków do umów cywilno-prawnych etc. Co więcej możemy zaoferować Państwu zarówno przygotowanie jak i wysłanie deklaracji podatkowych pracowników. Do powierzonych nam obowiązków podchodzimy sumiennie, z należytą starannością. Prowadzimy niezbędną dokumentację firmy z zakresu ewidencji, raportów i rozliczeń wynikających z obowiązku bycia pracodawcą.

Niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa, liczby zatrudnionych pracowników czy też rocznych dochodów oferujemy Państwu kompleksowe usługi, w tym:

- prowadzenie akt osobowych pracowników w oparciu o zasady zawarte w prawie pracy,

- obliczanie wynagrodzeń za dany okres, sporządzanie listy płac oraz deklaracji podatkowych pracowników,

- rozliczanie pracowników z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

- rozliczanie podatku dochodowego pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

- prowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia i płac pracowników,

- prowadzenie rozliczeń zwanych również PFRON,

- reprezentowanie firmy oraz pracowników przed organami US oraz ZUS.

Kwestie dotyczące kadr oraz płacy wykonujemy przede wszystkim terminowo oraz rzetelnie. Zadowolenie Klienta jest dla nas najważniejsze.