Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w tym np. tabela amortyzacyjna

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych firm. Wiemy, jak trudne jest opanowanie całej biurokratycznej machiny w przedsiębiorstwie, dlatego też służymy nie tylko radą, ale również pomocą. Pragniemy zaproponować Państwu usługi obejmujące ewidencje wyposażenia, środków trwałych, a także ich umorzeń. Nasza firma przejmie obowiązki związane z pracą w oparciu o dokumenty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych praz wyposażenia jednostki. Zadbamy o to by procesy związane z prowadzeniem kartoteki środków trwałych, naliczaniem amortyzacji, obsługą dokumentów obrotu środkami oraz dostarczeniem informacji niezbędnych do sporządzania raportów uwzględniających wszelkie operacje, jakie podlegały środki trwałe w danym okresie były uproszczone i zautomatyzowane.

W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

- pełna ewidencja środków trwałych w oparciu o dokumentacje firmy, zawierająca m.in.: jego nazwę, miejsce przechowywanie, datę zakupu, przyjęcia, wartość początkową i zaktualizowaną, planowane odpisy amortyzacji bilansowej i podatkowej,

- pełna ewidencja umorzeń środków trwałych,

- pełna ewidencja wyposażenia oraz pozostałych środków trwałych w oparciu o dokumentacje firmy,

- pełna ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia firmy,

- wprowadzenie umorzenia w przypadku wprowadzenia nowego środka na stan bądź zmiany jego wartości w okresach miesięcznych,

- prowadzenie ewidencji na dowolny okres, generowanie bilansu otwarcia na rok następny,

- przygotowywanie niezbędnych sprawozdań,

- przygotowywanie inwentaryzacji, a także sporządzanie protokołu z jej przebiegu,

- prowadzenie pełnej historii umorzeń i zmian wartości,

- dobieranie najkorzystniejszej metody amortyzacji oraz stawki na podstawie rocznych odpisów,

- przygotowywanie dokumentów przyjęcia OT.