Księga Rachunkowa

  • prowadzenie rejestrów VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
  • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
  • bezpłatne konsultacje