Ryczałt ewidencjonowany

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS
  • uczestniczenie w kontrolach skarbowych
  • bezpłatne konsultacje
  • sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28