Ryczałt ewidencjonowany w tym np. ewidencja przychodów, PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany stanowi prostą formę opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku wyboru tej opcji, podatek płacimy od przychody, bez jakiejkolwiek możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. W związku z powyższym pragniemy zaproponować Państwu opcję idealną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej bądź spółek osobowych – usługi związane z prowadzeniem dokumentacji firmy objętej ryczałtem ewidencjonowanym.

W skład oferowanych przez nas usług w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego wchodzą m.in.:

- prowadzenie zapisów przychodu dla ryczałtu ewidencjonowanego w oparciu o aktualny zapis prawny,

- sprawdzanie dokumentów źródłowych,

- prowadzanie rejestru VAT od zakupu oraz sprzedaży, a także sporządzanie odpowiednich deklaracji nań opartych w tym: VAT-7 i VAT-7K,

- prowadzenie rejestru VAT-UE, a także sporządzanie odpowiednich deklaracji nań opartych, w tym: VAT-UE,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- rozliczenie podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (PPE, PIT-28),

- przygotowywanie i dokonywanie płatności na poszczególne podatki,

-monitorowanie należności przedsiębiorstwa,

- prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych,

- stałe informowanie Klienta o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

- inne usługi uzgodnione z Klientem.

Usługi oferowane przez naszą firmę są na najwyższym poziomie. Gwarantujemy rzetelność, poufność, dokładność, systematyczność, a także wywiązywanie się z ustalonych wcześniej terminów.