Ewidencja zakupów, sprzedaży VAT

Nasza firma zajmuje się szeroko zakrojonymi działaniami dotyczącymi ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Procesy te regulowane są przez ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z prawem odgórnym ewidencje tą mają obowiązek prowadzić wszyscy czynni podatnicy podatku VAT. Mimo, że nie ma konkretnego wzoru zapisu, większość firm gubi się wśród licznych obliczeń, co skutkuje później wysokimi sankcjami pieniężnymi. Pragniemy zaoferować Państwu usługi z zakresu ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, ogólnie rzecz biorąc polegających na ustalaniu wartości podatku do zapłaty bądź zwrotu.

W skład oferowanych przez nas usług wchodzi wiele czynności, których nie sposób wymienić, z racji tego, że podlegają one negocjacjom z Klientem. Poniżej przykładowy zestaw czynności wykonywany przez naszą firmę:

- prowadzenie bazy danych zakupu oraz sprzedaży VAT na podstawie stosownych dokumentów firmowych,

- prowadzenie bazy danych kontrahentów,

- sporządzanie umów niezbędnych do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży,

- wypełnianie, a także wysyłanie do odpowiedniego urzędy deklaracji VAT-7,

- wykonywanie rejestru oraz zestawienia sprzedaży,

- wykonywanie rejestru oraz zestawienia zakupów,

- wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży, a także ich korekt, również w formie paragonu,

- rejestrowanie dokumentów i korekt zakupów etc.

Wykonywane przez nas usługi dotyczące zakupu i sprzedaży VAT są najwyższej jakości. Prowadzona przez nas dokumentacja cechuje się czytelnością. Powierzone nam obowiązki wykonujemy rzetelnie i terminowo w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz dokument przedsiębiorstwa. Gwarantujemy kompleksowość usług, a także możliwość dopasowania odpowiednich procederów do wymogów Klienta.