Rozliczamy podatek akcyzowy
  1. Rozliczamy podatek akcyzowy od paliw stałych w tym np. AKC-R, AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW

Prawo określa paliwa stałe, jako produkt otrzymywany naturalnie bądź sztucznie, wykorzystywany, jako źródło energii cieplnej w cekach przemysłowych, technicznych, gospodarczych etc. Wśród paliw stałych rozróżniamy: drewno, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny (obecnie najważniejsze paliwo stałe pochodzenia naturalnego), węgiel antracytowy oraz grafit. Zdajemy sobie sprawę z trudnościami dotyczącymi rozliczania podatku akcyzowego od wyżej wymienionych produktów, dlatego też pragniemy zaproponować Państwu kompleksowe usługi w tym zakresie. Nasza firma oferuje Państwu rozliczanie podatku akcyzowego, w tym:

- AKC-4/AKC-4zo – przygotowywanie, wypełnianie i przekazywanie deklaracji dla podatku akcyzowego,

- AKC-4/I – przygotowywanie, wypełnianie i przekazywanie deklaracji podatku akcyzowego dla paliw opałowych,

- AKC-PR – przygotowywanie, wypełnianie i przekazywanie potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

- AKC-PA – przygotowywanie deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy,

- AKC-P – przygotowywanie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika,

- AKC-R – przygotowanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego,

- przygotowywanie deklaracji uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego,

- AKC-Z – przygotowanie zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynność podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,

- udzielanie wszystkich niezbędnych informacji w celu prawidłowego rozliczenia podatku akcyzowego od paliw stałych,

Nasza firma działa kompleksowo i sumiennie w oparciu o najnowsze przepisy prawa oraz dokumenty firmowe. Dzięki nam szybko i sprawnie złożysz odpowiednie druki, dzięki czemu rozliczysz podatek akcyzowy. Oferujemy profesjonalna obsługę i terminowość.