INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

(USŁUGI KSIĘGOWE i KADROWE)

 1. Administratorem danych osobowych jest ABIX CONSULTANT SP. Z O.O. z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4, 31-511 Kraków, NIP: 945-216-75-94, REGON: 122515215, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412412.

  Kontakt: Patrycja Jabłońska, tel. +48 505 691 975,

  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych i realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.

 3. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

  - za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych,

  - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

 4. Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych.

 5. Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług księgowych i kadrowych.

 6. Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 7. Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 8. Klientowi przysługuje prawo do:

  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych

  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  3. wniesienia skargi do organu nadzoru

  4. wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:

  - gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

  - w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.