Strefa wiedzy

Podmioty powiązane od 2017 roku. Zmiany w PIT art 25a i CIT art 9a – zmiany w dokumentacji podatkowej

podmioty powizane od 2017 rokuKilka miesięcy temu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiany niektórych innych ustaw. Mówiąc prościej, z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wejdą nowe regulacje prawne dotyczące wielu aspektów, również dokumentacji podatkowej. Wprowadzanie zmian było niezbędne ze względu na ujednolicenie międzynarodowych standardów. Niezwykle trudno jest omówić wszystkie nowe kwestie, na jakie podatnik winien zwrócić swoją uwagę. Skupmy się zatem na najważniejszych.

Nowe przepisy, przez wielu specjalistów w zakresie prawa oraz podatków, nazwane zostały rewolucją w podejściu do zagadnienia dokumentacji cen transferowych. Znowelizowana ustawa w większej części obowiązywać będzie od 2017 roku. Wyjątkiem są regulacje odnoszące się do sprawozdań CIT-CBC, które weszły w życie już w tym roku. Na co warto zwrócić uwagę?

  1. Definicja podmiotów powiązanych

Zmianie uległa definicja podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o CIT). Zgodnie z nowymi przepisami podmioty powiązane kapitałowo to takie, których udział w kapitale innego podmiotu jest większy lub równy 25 proc. Przypominamy, że dotychczas było to jedynie 5 proc. Od nowego roku rygory w zakresie cen transferowych przestaną zatem dotyczyć podatników posiadających niskie udziały w kapitale. Uwaga – zmianie nie ulegną kwestie związane z powiązaniami osobowymi i rodzinnymi podmiotów krajowych.

  1. Obowiązek dokumentacyjny w zależności od wielkości podatników

Uwaga – całkowicie nowe zagadnienie. Nowelizacja ustawy wprowadza rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych, w zależności od wielkości podatników, a dokładnie wielkości skali działalności. Mówiąc prościej – mali podatnicy, których przychody/koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro nie będą zmuszeni przygotowywać dokumentacji podatkowej.

  1. Obowiązek dokumentacyjny po przekroczeniu progu 2 mln euro

 

Więcej…

 

Brak możliwości zaliczania w koszty podatkowe zakupu gotówkowego od 15 000 zł od 2017 r.

podatekO nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wiadomo już od kwietnia, czyli od momentu, w którym do Senatu wpłynęła ustawa o zmianie wszystkich wyżej wspomnianych ustaw. Nowe prawo obniża próg wartościowy transakcji do 15 000 złotych, po przekroczeniu, którego rodzi się obowiązek dokonywania bądź przyjmowania płatnością związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego. Nowelizacja obejmuje także swoim zakresem obostrzenia w zakresie zaliczania transakcji powyżej 15 000 złotych do kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Dotychczas przedsiębiorca zobowiązany był przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą na firmowy rachunek bankowy zawsze wtedy, gdy wartość transakcji wynosiła więcej aniżeli 15 000 euro. Co więcej niemożliwe było korzystanie z innych rozwiązań, przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych. Mowa tu m.in. o zmianie konta bankowego na bardziej atrakcyjne np. należące do innego banku. Rodziło to pewne problemy. Przedsiębiorca nie mógł wybrać dla siebie opłacalniejszego, tańszego czy najzwyczajniej w świecie wygodniejszego rozwiązania – zamiast tego musiał borykać się z większymi kosztami związanymi z bankami pośredniczącymi, a także długim czasem oczekiwania na realizację transakcji (w niektórych przypadkach nawet do 4 dni).

 

Więcej…

 

Czy jest możliwa optymalizacja podatkowa? Jakie są jej konsekwencje od 2017 r.

optymalizacjaZ dniem pierwszego stycznia 2017 roku w życie wchodzą istotne zmiany w zakresie szeroko pojętych PIT i CIT. Podstawę prawną stanowi Ustawa z 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa ogłoszona 27 września 2016 roku. Czemu warto się bliżej przyjrzeć?

  1. Zamiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio

Nowelizacja ustawy o CIT oraz ustawy o PIT przynosi nam liczne zmiany w zasadach opodatkowania aportów wnoszonych na agio. Zgodnie z nią przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część nie będzie już wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, a wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki bądź innym ważnym w tej kwestii dokumencie. Przychód w przypadku wartości przedmiotu wkładu odbiegającego od wartości rynkowej określany będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu. W przypadku tego przepisu należy zwrócić również uwagę na przepisy dotyczące kwestii kosztów uzyskania przychodów ustalanych na dzień objęcia udziałów/akcji w zamian za wyżej wspomniany wkład niepieniężny, a także przepisy odnoszące się do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów/akcji.

Nowe przepisy uchylają ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości wyżej wspomnianego wkładu niepieniężnego, przekazanego na agio. Oczywiście, w pierwszym czasie funkcjonowania nowelizacji, zastosowanie będą miały również przepisy przejściowe.

Zmiany w zakresie zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio poskutkują OGRANICZENIEM MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ w kwestii wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek. Dodatkowo, nowelizacja poskutkuje dodatkowymi kosztami na rzecz wyceny wartości rynkowej podmiotu aportu. Specjaliści dowodzą również, że nowe przepisy mogą doprowadzić do sporów na płaszczyźnie przedsiębiorca – organ podatkowy, w zakresie ustalania wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Więcej…

 

Odpowiedzialność pełnomocnika za rejestrację firmy do podatku VAT od 2017

penomocnictwo za rejestracje firmyNowy rok = nowe zmiany podatkowe. W 2017 roku wejdzie w życie m.in. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego w skrócie podatkiem VAT. Nowy projekt został oficjalnie zaprezentowany pod koniec października bieżącego roku. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanej w przepisach jest odpowiedzialność solidarna pełnomocników.

W nowym 2017 roku mechanizm solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe obejmie także pełnomocnika dokonującego rejestracji podatnika VAT. Prawodawca zaznaczył, że odpowiedzialność ta dotyczyć będzie zaległości podatkowych, które powstaną w czasie pierwszych sześciu miesięcy działalności. Mówiąc prościej, Ministerstwo Finansów planuje obarczyć odpowiedzialnością przedstawicieli podmiotów, które właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą. Oczywiście, wszystko w określonym zakresie – odpowiedzialność ta nie może przekroczyć 500 tys. zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych). Pełnomocnik odpowiadałby jedynie za zaległości podatkowe, które powstałyby w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania firmy (przez sześć miesięcy od daty rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego). Docelowo Ministerstwo Finansów pragnie wyeliminować nadużycia w przypadku podmiotów rejestrujących działalność.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przewiduje znacznie więcej zmian, aniżeli jedynie odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe nowozarejestrowanego podatnika VAT. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika ma jednak kluczowe znaczenie dla przyszłych przedsiębiorców. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie zmieniony został zakres wspomnianej odpowiedzialności z 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwotę pięciuset tysięcy złotych. Solidarność dotyczyć będzie jedynie zaległości podatkowych powstałych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, aczkolwiek nie w sytuacji, gdy zaległości te powstały w innej sytuacji, aniżeli uczestnictwo podmiotu dokonującego sprzedaży w nieuczciwym rozliczaniu podatku w celu odniesienia późniejszej korzyści majątkowej.

 

Więcej…