Strefa wiedzy

Zakup paliwa za pomocą karty paliwowej

karta paliwowaKarta paliwowa to narzędzie stworzone z myślą o wszystkich tych, którzy pragną szybko i bezproblemowo dokonywać bezgotówkowych zakupów na stacjach benzynowych. Każda osoba posiadająca kartę, uprawniona jest nie tylko do nabycia paliwa, ale również wszystkich produktów na wybranych stacjach, bez konieczności posiadania przy sobie gotówki czy karty płatniczej. Karta paliwowa to praktyczne narzędzie, cenione przede wszystkim ze względu na duży komfort użytkowania.

Posiadaczy karty paliwowej nurtują kwestie związane przede wszystkim z odliczaniem VAT. Przepisy w tej kwestii zawarte są w ustawie o podatku od towarów i usług. Każdy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od firmowych zakupów, nabytych za pośrednictwem karty. Niestety, musi on spełnić dwa warunki:

  1. Po pierwsze musi być podatnikiem, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. Po drugie, zakup tych towarów i usług, a więc zakup za pomocą karty paliwowej musi być w celu wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Więcej…

 

Najnowsze zmiany prawne

  1. LIMITY PODATKOWE 2016 (Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić KPiR z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR).

Jako, że pod koniec ubiegłego roku został podniesiony średni kurs euro, ustalony przez NBP, wzrosły też szeroko pojęte limity podatkowe. Zmiany weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku. Podniesienie limitu przychodów jest niezwykle istotne dla tzn. małych podatników. Status małego podatnika otrzymuje ten podmiot, który osiąga odpowiednio niski obrót w ciągu roku. Zakwalifikowanie się do tej grupy, upoważnia podatnika do skorzystania z kasowej metody rozliczenia VAT. Kasowa metoda rozliczenia VAT polega na odprowadzaniu podatku VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także odliczaniu podatku VAT od zakupów po dokonaniu tzn. zapłaty faktycznej. Dodatkowo podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 000 euro rocznie, a także z kredytu podatkowe w momencie rozpoczęcia działalności.

Uwaga! Wszystkie przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się w oparciu o aktualny średni kurs euro, oficjalnie ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Od 2017 roku limity przychodów dla KPiR ulegną powiększeniu. Jest to związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości. Dzięki temu większa grupa podatników będzie uprawniona do rozliczania się na powyższych zasadach. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku, w Polsce zostanie wprowadzony wyższy limit przychodów, do którego wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, będą mogli prowadzić księgowość uproszczoną w formie KPiR – z 1 200 000 euro do poziomu 2 000 000 euro.

Więcej…

 

Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego UE

O refakturowaniu usług kontrahenta z UE można mówić w dwóch przypadkach: gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot nie świadczył na jego rzecz żadnych usług oraz gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot świadczył na jego rzecz usługi.

Aby zgłębić temat refakturowania i związane z tym kwestie prawne, warto posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie spółka X z o. o. ponosi pewne wydatki, odnoszące się do spółki matki np. koszty hoteli. Wszystkie poniesione wydatki refakturowane są na głównego, a zarazem jedynego udziałowca spółki, zamieszkałego w Niemczech. Jak refakturować wydatki? Czy należy uwzględnić polski podatek VAT, wziąć pod uwagę kwotę brutto czy netto? Jakimi kontami się posłużyć?

Po pierwsze, a zarazem najważniejsze: refakturowanie wydatków musi być ujęte w ewidencji VAT. Wynika o nie tylko z polskich przepisów, ale również dyrektyw unijnych. Refakturowanie samo w sobie oznacza świadczenie usług. O tym, czy będzie to kwota brutto czy tez netto decydują strony, których sprawa dotyczy.

Więcej…

 

Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym importowanych towarów + dokumentacja potwierdzona przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania

Niemal w każdym przypadku ustawa o podatku VAT nakłada na podatnika obowiązki dokumentacyjne. Najwięcej kwestii „biurokratycznych” jest w przypadku towarów opodatkowanych preferencyjnie, a więc również przy usługach transportu międzynarodowego.
Wszyscy podatnicy, którzy spełnią ściśle określone warunki, mają możliwość opodatkowania swojej sprzedaży stawką 0%. VAT ten, w kwestii usługi transportu międzynarodowego, zależny jest od jego trasy. Zanim przejdziemy do kwestii dokumentacji, powinniśmy określić sytuacje, w których mamy do czynienia ze stawką 0%.
Opodatkowanie sprzedaży stawką 0% jest możliwe w następujących przypadkach:
1.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym wypadku Polski do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty. Przykład: z Polski do Rosji.
2.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym przypadku Polski. Przykład: z Rosji do Polski
3.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej w przypadku, gdy trasa będzie przebiegać przez tranzytem przez kraj Unii Europejskiej, w tym przypadku Polskę. Przykład: z Rosji do Szwajcarii tranzytem przez Polskę.

Więcej…