Strefa wiedzy

Odliczenie pełnego VAT od paliwa

Na odliczenie pełnego podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, mogą liczyć osoby, które posiadają pojazdy wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także, które mogą potwierdzić takie wykorzystanie przed Urzędem Skarbowym. W tym celu należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację VAT-26 oraz prowadzić pełną ewidencję przebiegu pojazdu. Odliczenie 100% podatku od zakupionego paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu możliwe jest także bez zgłaszania pojazdu na VAT-26, jednak dotyczy tylko aut o masie powyżej 3,5 tony.

Od kwietnia 2014 roku pełny VAT od paliwa możemy odliczyć również od:

1. aut/pojazdów, które zostają oddane w odpłatne używanie (leasing, umowa najmu, dzierżawy), odsprzedaż lub sprzedaż, o ile czynności te są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2. pojazdów tak zwanych specjalnych, mających jeden rząd siedzeń, oddzielonych wyraźnie od części załadunkowej, mogą być to vany, pickupy, pojazdy wielozadaniowe,

Więcej…

 

Dlaczego spółka z o.o. jest najkorzystniejszą formą prawną?

Każdy przyszły przedsiębiorca, chcący zbudować strukturę, która z natury będzie nosić cechy rozwojowości, wybierając rodzaj zakładanej spółki, najczęściej decyduje się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nic w tym dziwnego. Spółka z o. o. jest to jedna z najbardziej popularnych rodzajów zakładanych działalności, zwłaszcza tych o większym charakterze gospodarczym.

Stały kapitał zakładowy takiej spółki, wedle polskich przepisów, winien wynosić minimum 5 tysięcy złotych. Spółka może zostać utworzona nie tylko w celu gospodarczym, ale także w każdym innym prawnie dopuszczalnym celu.

Kapitał spółki może być podzielony pomiędzy wszystkich wspólników w sposób równy albo w nierównej wartości nominalnej. Kapitałowy charakter takiej działalności wymusza niejako zawieranie przez nią przymiotów będących domeną spółek z o. o., jak możliwość stworzenia i całkowitego działania spółki, wyłącznie przez jedną stronę - jednego wspólnika.

Innymi korzyściami wynikającymi z utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zawieranie w sobie czynników o charakterze kapitałowym oraz osobowym. Należą do nich między innymi: możliwość żądania wykluczenia wspólnika, lub możliwość interwencji sądowej, w celu rozwiązania spółki.

 

 

Więcej…

 

Korzyści holdingu spółek w Polsce

Holding - zrzeszona grupa podmiotów niezależnych od siebie niezależnych gospodarczo, to jedna z bardziej skomplikowanych organizacji działających na rynku. Jedna z firm przejmuje rolę wyraźnie dominującą (spółka matka), pozostałe natomiast (przynajmniej jedna) podlegają jej bezpośrednio, bądź w nieco bardziej skomplikowanych strukturach pośrednio. Zarządzanie i kierowanie przez organizację dominującą odbywa się poprzez sprawowanie kontroli nad zależnościami finansowymi oraz personalnymi poszczególnych podmiotów. Zjawisko holdingu polega, zatem na kumulacji kapitału.

Przejmowanie innych firm odbywa się nie tylko w obszarze powiązań branżowych, ale i z czasem wkracza na zupełnie inne gałęzie gospodarki. W wielu przypadkach zdarza się, że z grupy podmiotów, wyodrębniony zostaje jeden, jako przedsiębiorstwo matka, któremu nadaje się niezależność prawną, pozostawiając jednocześnie powiązania ekonomiczne z filiami.

W Polsce zaobserwować możemy kilka różnych rodzajów modeli powiązań stosowanych w grupach kapitałowych. Jednym z nich jest schemat oparty na modelu drzewa, który może być dowolnie rozwijany.

Więcej…

 

Holding spółek w Polsce

Holding jest to zrzeszona grupa niezależnych prawnie podmiotów gospodarczych, z których to jeden przejmuje rolę wyraźnie dominującą, a reszta natomiast bezpośrednio mu podlega. Zarządzanie i kierowanie przez organizację dominującą, odbywa się poprzez sprawowanie kontroli nad zależnościami finansowymi oraz personalnymi pozostałych spółek. Zjawisko holdingu, zatem, w prostej linii opiera się na kumulacji kapitału.

Przejmowanie innych firm odbywa się przede wszystkim w obszarze powiązań branżowych. Dopiero w późniejszym okresie wkracza na zupełnie inne gałęzie gospodarki. Zdarza się, że z grupy podmiotów wyodrębniony zostaje jeden, jako przedsiębiorstwo matka, któremu nadaje się niezależność prawną, pozostawiając jednocześnie powiązania ekonomiczne z filiami.

W Polsce zaobserwować możemy kilka różnych rodzajów modeli powiązań stosowanych w grupach kapitałowych. Jednym z nich jest schemat oparty na modelu drzewa, który może być dowolnie rozwijany. Jest tak wtedy, gdy spółka matka jest właścicielem większej części udziałów swoich córek (filii), a te zaś z kolei, posiadają większościowe pakiety akcji, w podmiotach znajdujących się na najniższym szczeblu w całej strukturze.

Mówimy tutaj o organizacji, która niewątpliwie cechuje się dużą stabilnością, trwałością struktur dzięki przemyślanym zależnościom, a także o wyraźnie zaznaczonej hierarchii.

Więcej…