Strefa wiedzy

Jakie składki ZUS płaci pracodawca?

Pracodawca, zwłaszcza zatrudniając pracownika, zobowiązany jest do płacenia określonych składek ZUS. W zależności od rozmaitych aspektów koszty związane z prowadzeniem własnej działalności są zmienne. Przeanalizujmy, jakie wydatki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi pracodawca.

W przypadku umowy o prace do kosztów uzyskania przychodów firmy zalicza się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS.

Składki pokrywane przez pracodawcę:

- emerytalne – 9,76%,

- rentowe – 6,50%,

- wypadkowe – 1,93%,

- Fundusz Pracy – 2,45%,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

Składki pokrywane przez pracownika:

Więcej…

 

Kto musi prowadzić rachunkowość?

O obowiązku prowadzenia rachunkowości mówi nam ustawa o rachunkowości. To w niej mamy wyliczone wszystkie podmioty, które bez względu na rodzaj wykonywanej działalności bądź czas działania na rynku, muszą prowadzić ją prowadzić.

Pamiętajmy, że przepisy prawa mają odniesienie tylko i wyłącznie do jednostek, które mają siedzibę bądź miejsce sprawowania zarządu na terytorium naszego kraju.

Rachunkowość muszą prowadzić:

- spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) i inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółdzielnie socjalne, jeżeli och przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, wyniosły, co najmniej 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską według aktualnego kursu,

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu poza Unie Europejską

Sprzedaż auta poza granice własnego kraju nie jest bardzo skomplikowaną procedurą. Wygląda dość podobnie do tej, która związana jest ze sprzedażą auta w kraju. To na co warto zwrócić uwagę podczas takiej transakcji, to zawarcie umowy w dwóch językach. W języku, którym posługuje się sprzedający oraz kupujący. Uprzednio należy jednak udać się do miejsca, które jest właściwie dla rejestracji pojazdu czyli do Wydziału Komunikacji. W placówce tej należy uzyskać pozwolenie tymczasowe na sprzedaż samochodu poza granicami kraju. Ponadto tablice rejestracyjne określane jako tymczasowe, a także tak zwany miękki dowód. Oryginalne, stare tablice jak i dowód musi zostać we właściwym Wydziale Komunikacji. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, ponownie należy udać się do Wydziału Komunikacji. Tam przedstawiona zostaje umowa sprzedaży, a następnym krokiem jest udanie się w tym samym celu do ubezpieczalni.

Więcej…

 

VAT na gotowe posiłki

Stawka podatku VAT od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków jak i dań, wynosi 5%. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i przygotowuje dania w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także dostarcza je pod wskazany przez klienta adres, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług będzie zmuszony uiścić podatek w wysokości 5%. Przy sprzedaży wyrobów konsumenckich zarówno w lokalu jak i poza nim, obowiązywały stawki w wysokości 8% oraz 23%. Stawka 23% naliczana jest w wypadku sprzedaży napojów takich jak kawa, herbata, woda, napoje gazowane i inne. Usługa związana z dostarczeniem zamówienia do klienta pod wskazany adres, musi być liczona oddzielnie.

Więcej…