Strefa wiedzy

Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego UE

O refakturowaniu usług kontrahenta z UE można mówić w dwóch przypadkach: gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot nie świadczył na jego rzecz żadnych usług oraz gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot świadczył na jego rzecz usługi.

Aby zgłębić temat refakturowania i związane z tym kwestie prawne, warto posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie spółka X z o. o. ponosi pewne wydatki, odnoszące się do spółki matki np. koszty hoteli. Wszystkie poniesione wydatki refakturowane są na głównego, a zarazem jedynego udziałowca spółki, zamieszkałego w Niemczech. Jak refakturować wydatki? Czy należy uwzględnić polski podatek VAT, wziąć pod uwagę kwotę brutto czy netto? Jakimi kontami się posłużyć?

Po pierwsze, a zarazem najważniejsze: refakturowanie wydatków musi być ujęte w ewidencji VAT. Wynika o nie tylko z polskich przepisów, ale również dyrektyw unijnych. Refakturowanie samo w sobie oznacza świadczenie usług. O tym, czy będzie to kwota brutto czy tez netto decydują strony, których sprawa dotyczy.

Więcej…

 

Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym importowanych towarów + dokumentacja potwierdzona przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania

Niemal w każdym przypadku ustawa o podatku VAT nakłada na podatnika obowiązki dokumentacyjne. Najwięcej kwestii „biurokratycznych” jest w przypadku towarów opodatkowanych preferencyjnie, a więc również przy usługach transportu międzynarodowego.
Wszyscy podatnicy, którzy spełnią ściśle określone warunki, mają możliwość opodatkowania swojej sprzedaży stawką 0%. VAT ten, w kwestii usługi transportu międzynarodowego, zależny jest od jego trasy. Zanim przejdziemy do kwestii dokumentacji, powinniśmy określić sytuacje, w których mamy do czynienia ze stawką 0%.
Opodatkowanie sprzedaży stawką 0% jest możliwe w następujących przypadkach:
1.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym wypadku Polski do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty. Przykład: z Polski do Rosji.
2.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym przypadku Polski. Przykład: z Rosji do Polski
3.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej w przypadku, gdy trasa będzie przebiegać przez tranzytem przez kraj Unii Europejskiej, w tym przypadku Polskę. Przykład: z Rosji do Szwajcarii tranzytem przez Polskę.

Więcej…

 

Odliczenie pełnego VAT od paliwa

Na odliczenie pełnego podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, mogą liczyć osoby, które posiadają pojazdy wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także, które mogą potwierdzić takie wykorzystanie przed Urzędem Skarbowym. W tym celu należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację VAT-26 oraz prowadzić pełną ewidencję przebiegu pojazdu. Odliczenie 100% podatku od zakupionego paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu możliwe jest także bez zgłaszania pojazdu na VAT-26, jednak dotyczy tylko aut o masie powyżej 3,5 tony.

Od kwietnia 2014 roku pełny VAT od paliwa możemy odliczyć również od:

1. aut/pojazdów, które zostają oddane w odpłatne używanie (leasing, umowa najmu, dzierżawy), odsprzedaż lub sprzedaż, o ile czynności te są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2. pojazdów tak zwanych specjalnych, mających jeden rząd siedzeń, oddzielonych wyraźnie od części załadunkowej, mogą być to vany, pickupy, pojazdy wielozadaniowe,

Więcej…

 

Dlaczego spółka z o.o. jest najkorzystniejszą formą prawną?

Każdy przyszły przedsiębiorca, chcący zbudować strukturę, która z natury będzie nosić cechy rozwojowości, wybierając rodzaj zakładanej spółki, najczęściej decyduje się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nic w tym dziwnego. Spółka z o. o. jest to jedna z najbardziej popularnych rodzajów zakładanych działalności, zwłaszcza tych o większym charakterze gospodarczym.

Stały kapitał zakładowy takiej spółki, wedle polskich przepisów, winien wynosić minimum 5 tysięcy złotych. Spółka może zostać utworzona nie tylko w celu gospodarczym, ale także w każdym innym prawnie dopuszczalnym celu.

Kapitał spółki może być podzielony pomiędzy wszystkich wspólników w sposób równy albo w nierównej wartości nominalnej. Kapitałowy charakter takiej działalności wymusza niejako zawieranie przez nią przymiotów będących domeną spółek z o. o., jak możliwość stworzenia i całkowitego działania spółki, wyłącznie przez jedną stronę - jednego wspólnika.

Innymi korzyściami wynikającymi z utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zawieranie w sobie czynników o charakterze kapitałowym oraz osobowym. Należą do nich między innymi: możliwość żądania wykluczenia wspólnika, lub możliwość interwencji sądowej, w celu rozwiązania spółki.

 

 

Więcej…