Strefa wiedzy

Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – Pułapki podatkowe- Samochody.

Przedstawiam kolejną pułapkę podatkową, która związana jest z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu. Zadajemy sobie pytanie czy kara umowna, za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, w tym przypadku stanowi koszt podatkowy. Aby odpowiednio zakwalifikować koszt podatkowy, dokonajmy analizy celu poniesienia tego wydatku. Firma decydując się na rozwiązanie umowy leasingu, dąży do zachowania źródła przychodu, gdyż koszty utrzymania samochodu lub koszty egzekucyjne mogą narazić na większe straty finansowe. Z punktu ekonomicznego firmy zapłacenie kary umownej i nie kontynuowanie umowy leasingu jest korzystne dla podatnika. Należy również wziąć pod uwagę drugi aspekt, ze podatnik nie ponosząc kosztów utrzymania samochodu zapłaci wyższy podatek gdyż zwiększy mu się dochód.

Więcej…