Strefa wiedzy

Sprzedaż samochodu poza Unie Europejską

Sprzedaż auta poza granice własnego kraju nie jest bardzo skomplikowaną procedurą. Wygląda dość podobnie do tej, która związana jest ze sprzedażą auta w kraju. To na co warto zwrócić uwagę podczas takiej transakcji, to zawarcie umowy w dwóch językach. W języku, którym posługuje się sprzedający oraz kupujący. Uprzednio należy jednak udać się do miejsca, które jest właściwie dla rejestracji pojazdu czyli do Wydziału Komunikacji. W placówce tej należy uzyskać pozwolenie tymczasowe na sprzedaż samochodu poza granicami kraju. Ponadto tablice rejestracyjne określane jako tymczasowe, a także tak zwany miękki dowód. Oryginalne, stare tablice jak i dowód musi zostać we właściwym Wydziale Komunikacji. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, ponownie należy udać się do Wydziału Komunikacji. Tam przedstawiona zostaje umowa sprzedaży, a następnym krokiem jest udanie się w tym samym celu do ubezpieczalni.

Więcej…

 

VAT na gotowe posiłki

Stawka podatku VAT od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków jak i dań, wynosi 5%. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i przygotowuje dania w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także dostarcza je pod wskazany przez klienta adres, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług będzie zmuszony uiścić podatek w wysokości 5%. Przy sprzedaży wyrobów konsumenckich zarówno w lokalu jak i poza nim, obowiązywały stawki w wysokości 8% oraz 23%. Stawka 23% naliczana jest w wypadku sprzedaży napojów takich jak kawa, herbata, woda, napoje gazowane i inne. Usługa związana z dostarczeniem zamówienia do klienta pod wskazany adres, musi być liczona oddzielnie.

Więcej…

 

Umowa z biurem rachunkowym

Co powinna zawierać umowa z biurem rachunkowym

Chcemy oddać księgowość firmy w dobre ręce i zastanawiamy się czy umowa zawarta z wybranym biurem rachunkowym zabezpiecza nas odpowiednio.
Oto kilka punktów na które należy zwrócić uwagę zawierając umowę z biurem rachunkowym.

Licencja Ministra Finansów

Konkurencja na rynku jest spora, nie mówiąc o szarej strefie, która nie rzadko oferuje swoje usługi bez posiadania odpowiedniego certyfikatu. Brak licencji pozbawia możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC.

Aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC
Zawarcie ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest możliwe wyłącznie jeżeli biuro posiada licencję.

Więcej…

 

Kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – Pułapki podatkowe- Samochody.

Przedstawiam kolejną pułapkę podatkową, która związana jest z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu. Zadajemy sobie pytanie czy kara umowna, za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, w tym przypadku stanowi koszt podatkowy. Aby odpowiednio zakwalifikować koszt podatkowy, dokonajmy analizy celu poniesienia tego wydatku. Firma decydując się na rozwiązanie umowy leasingu, dąży do zachowania źródła przychodu, gdyż koszty utrzymania samochodu lub koszty egzekucyjne mogą narazić na większe straty finansowe. Z punktu ekonomicznego firmy zapłacenie kary umownej i nie kontynuowanie umowy leasingu jest korzystne dla podatnika. Należy również wziąć pod uwagę drugi aspekt, ze podatnik nie ponosząc kosztów utrzymania samochodu zapłaci wyższy podatek gdyż zwiększy mu się dochód.

Więcej…