Płace dla wymagających. Wynagrodzenia

Zapraszamy na szkolenie


TEMAT: Płace dla wymagających. Wynagrodzenia (część I).
TEMAT: Płace dla wymagających. Rozliczenie zakładu pracy z ZUS (część II).


Miejsce:    Hostel Ave, Kraków, ul. Kołodziejska 32

Czas:        02.10.2012r. – 03.10.2012r., w godz.: 10:00-16:00

Kontakt:   Karolina Tracz tel.: 509 506 208, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prowadzący:  doradca podatkowy Anna Kędzierska

Program:

Dzień pierwszy:
-  Pojęcie i funkcja wynagrodzenia
-  Formy wynagrodzenia: premiowa, akordowa, prowizyjna
-  Podatek od dochodów osobistych PIT – obowiązki płatnika:
-  progi podatkowe, zaliczki z tytułu podatków dochodów osobistych PIT,
-  zasady zaniechania poboru podatków,
-  zasady rozliczania umów: zlecenia, o dzieło – wypełnianie formularza PIT,
-  przygotowanie i przekazywanie do właściwych urzędów zaliczek na podatek PIT,
-  rozliczanie innych świadczeń niż wynagrodzenie ze stosunku pracy
-  Wynagrodzenie za pracę; wynagrodzenie gwarantowane
-  Wymiar czasu pracy a wynagrodzenie
-  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – ekwiwalent pieniężny
-  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, pracę w dni wolne, w godzinach nocnych, delegacje krajowe i zagraniczne
-  Omówienie i rozwiązywanie przykładów wynagrodzeń ‘trudnych”, np.: zmiana wynagrodzenia bądź etatu w trakcie miesiąca, naliczanie odpraw i odszkodowań.

Dzień drugi:

1. Rozliczenie zakładu pracy z ZUS. Zasady podlegania składkom.

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne- zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz pozostałe fundusze z uwzględnieniem zmian na rok 2011.

2. Zasady obejmowania poszczególnymi ubezpieczeniami społecznymi

-  składki obowiązkowe
-  składki dobrowolne
-  kontynuacja ubezpieczeń
-  miesięczne przekroczenie podstawy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
-  problematyka rocznego przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz FEP, zasady korygowania
dokumentów w związku z przekroczeniem oraz rozliczania składek
-  problematyka zbiegu tytułów ubezpieczeń: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza, praca nakładcza
-  ustalanie podstawy wymiaru składek
-  omówienie składników wynagrodzenia – przychodów zwolnionych ze składek
-  zasady podlegania składkom osób przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich itp.,
-  zasady sporządzania dokumentacji za takie osoby
-  wysokość składek w poszczególnych okresach obowiązywania ustawy
-  zasady obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym zleceniobiorców i osób kontynuujących opłacanie składek emerytalno-rentowych
-  Deklaracje ZUS – omówienie, przykłady.

3. Problematyka ubezpieczenia zdrowotnego.

Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników wynikające z ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego

-  składniki wynagrodzenia stanowiące postawę wymiaru świadczeń
-  zasady uwzględniania w podstawie wymiaru poszczególnych składników wynagrodzenia
-  zasady waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego
-  wpływ zmiany etatu oraz podstawy uposażenia na obliczanie podstawy wymiaru zasiłku
-  minimalna podstawa wymiaru zasiłku
-  zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w świadczeniu pracy ( urlop wychowawczy, choroba)

CENA SZKOLENIA:        358 PLN netto / os.    każda następna osoba 338 PLN netto / os.

W cenę szkolenia wliczone są:
- kawa i herbata
- poczęstunek
- zimne napoje

Obowiązująca stawka VAT: 23%

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hostelu, w którym odbywać się będzie szkolenie.


NOCLEG ze śniadaniem    
CENA / OSOBĘ
pokój 1 osobowy    69,- brutto
pokój 2 osobowy    59,- brutto
pokój 3 osobowy    49,- brutto

Biuro Rachunkowe Abix Consultant Sp. zo.o z siedz. 30-661 Kraków, ul. Wolności 42/1, Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy KRS nr 0000412412, NIP: 9452167594, REGON: 122515215,
www.biurorachunkowe-krakow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.